fbpx
Logo

За умови бронювання локації UBI Conference Hall «BUSINESS» (смт. Глеваха, вул. Підприємницька, 10) ви отримуєте трансфер для 100 осіб в подарунок!

Умови надання акції:
Мінімальний термін оренди локації – 8 годин.
Акція дійсна тільки за умови бронювання локації у вашого менеджера або за телефоном (044) 451-92-74.
Трансфер надається для 100 осіб (туди і назад).
Термін дії акції: 01.06.2020 – 31.12.2020 р.

 

Правила проведення акції «Трансфер в подарунок»

 1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю БІ АЙ КОНФЕРЕНЦ ХОЛ» – юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, місцезнаходження: 03061, м. Київ, просп. Відрадний, буд. 95, код ЄДРПОУ 38483337, ІПН 384833326581, тел. +38 044 451 92 70.

1.2. «Організатор Акції» – ТОВ «Ю БІ АЙ КОНФЕРЕНЦ ХОЛ».

1.3. «Локація UBI Конференц Хол BUSINESS» – приміщення, яке знаходиться за адресою:

Київська обл., смт Глеваха, вул. Підприємницька, буд. 10.

1.4. «Територія проведення Акції» – територія, на якій діють умови Акції та/або акційної пропозиції.

1.5. «Акція» – маркетинговий захід під назвою «Трансфер в подарунок», що проводиться згідно умов цих Правил з метою привернення уваги клієнтів до послуг ТОВ «Ю БІ АЙ КОНФЕРЕНЦ ХОЛ».

1.6. «Правила Акції» або «Правила» – цей документ, умови якого викладені нижче.

1.7. «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» – період часу, протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах.

1.8. «Учасник Акції» – фізична/юридична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, та належним чином виконала всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил.

1.9. Трансфер – перевезення до 100 осіб (учасників заходу) від станції метро Теремки (м. Київ) до зали UBI Конференц Хол BUSINESS (туди і назад).

 

 1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором Акції є ТОВ «Ю БІ АЙ КОНФЕРЕНЦ ХОЛ», місцезнаходження: 03061, м. Київ, просп. Відрадний, буд. 95, код ЄДРПОУ 38483337.

2.2. Строк проведення Акції – з «01» червня 2020 року по «31» грудня 2020 року включно.

2.3. Акція проводиться на території України.

2.4. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.

 

 1. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

3.1. Акційні умови поширюються на категорію клієнтів Організатора Акції, які відповідають наступним умовам:

– учасники є діючими або новими клієнтами, якими замовлено послугу обслуговування та організації заходів в локації UBI Конференц Хол «BUSINESS» (за адресою: Київська область, смт Глеваха, вул. Підприємницька, буд. 10) протягом періоду з «01» червня 2020 року по «31» грудня 2020 року включно.

 

 1. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якому учаснику, який відповідає вимогам Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом терміну з «01» червня 2020 року по «31» грудня 2020 року включно:

– замовити послугу обслуговування та організації заходів в локації UBI Конференц Хол «BUSINESS» протягом періоду з «01» червня 2020 року по «31» грудня 2020 року включно (згідно з договором про надання послуг обслуговування та організації заходів).

4.2. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

4.3. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

4.4. Умови даної Акції не підсумовуються з загальними знижками і бонусними пропозиціями.

4.5. Акція дійсна тільки при бронюванні локації у нашого менеджера або за телефоном (044)451-92-74.

 1. ПОДАРУНКИ

5.1. Під подарунком мається на увазі придбання послуги з перевезення до 100 осіб від станції метро Теремки (м. Київ) до зали UBI Конференц Хол «BUSINESS» (туди і назад) за 0,01 грн., яка надається в день проведення заходу (згідно з договором про надання послуг обслуговування та організації заходів).

5.2. Оподаткування вартості подарунку проводиться відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний перелік подарунків, або включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних подарунків. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 6.1. Правил.

 

 1. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування про умови Акції згідно з даними Правилами може здійснюється наступним чином:

6.1.1. шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті https://ubi-hall.com.ua/;

6.1.2. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта за телефоном +38(044) 451-92-74;

6.1.3. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до працівника (менеджера) Організатора;

6.1.4. шляхом надсилання sms-повідомлень та інших повідомлень на мобільний телефон клієнта;

6.1.5. шляхом їх розміщення у соціальних мережах Facebook та Instagram.

6.2. Дані Правила, а також передбачена п. 6.1. даних Правил інформація, можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із способів, зазначених у п. 6.1. даних Правил.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

7.1. Учасники Акції, які відповідають вимогам пункту 3.1. даних Правил та виконали умови пунктів 4.1., 4.5. даних Правил, стають учасниками Акції.

 

 1. УМОВИ, ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ

8.1. Учасники Акції, які виконали умови пункту 4.1. цих Правил, за бажанням отримують один подарунок згідно з п. 5.1 цих Правил.

8.2. Отримання учасником подарунку відбувається в день проведення заходу учасником в заброньованій локації.

8.3. Якщо учасник Акції відмовляється від подарунку, Організатор Акції не компенсує вартість подарунку іншими засобами (товаром/послугами та ін.).

8.4. У випадку, якщо учасники Акції з будь-яких причин не може отримати подарунок Акції особисто, вони не мають права передати (в тому числі у спадщину або уступити) своє право на отримання подарунку будь-якій третій особі.

8.5. Організатор Акції не відповідає за будь-які витрати учасника Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням подарунку і не відшкодовує таких витрат.

8.6.  Ці правила жодним чином не порушують прав та свобод учасників Акції.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

9.1. Права Учасника Акції:

9.1.1. Ознайомитися з цими Правилами.

9.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

9.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.

9.2. Обов’язки Учасника Акції:

9.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ

10.1. Обов’язки Організатора Акції:

10.1.1. Здійснити надання подарунка учаснику Акції відповідно до цих Правил.

10.2. Права Організатора:

10.2.1. Відмовити у наданні подарунка за Акцією Переможцю Акції у випадку недотримання ними умов цих Правил.

10.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

11.1. Організатор Акції залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила.

11.2. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. У разі невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

11.3. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість учасником Акції скористатись наданим подарунком Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого подарунку.

11.4. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 6.1. даних Правил.

11.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

CommentsРозрахувати вартість event проекту

  Кількість учасників

  Тип заходу

  Додаткові послуги

  Дата

  Кiл-сть днiв

  Контактна інформація

  Угода на обробку персональних даних

  Розрахувати вартість оренди

   Кількість учасників

   Тип заходу

   Додаткові послуги

   Дата

   К-сть днів

   Контактна інформація

   Угода на обробку персональних даних

   UBI Конференц Холл
   м. Київ

   м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7

   (067) 451 92 74